Struktur Organisasi

 

SUSUNAN PENGURUS PANTI ASUHAN AL-DZIKRO

MASA BAKTI 2012-2015

Pendiri

H. Abdul Wahab Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
H. Dalhari (Almarhum) Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
Hj. Bakinah Imam Bashori Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
K. Asmuni Tokoh Masyarakat Giriloyo, Wukirsari
R. Bambang Purwanto Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
     

Penasehat

K.H. A. Zabidi Marzuqi Pengasuh Pondok Pesantren Ar RomlI
Ny. A. Mujab Mahalli Pengasuh Pondok Pesantren Mahalli
K. Asmuni Tokoh Masyarakat Giriloyo, Wukirsari
K. A. Toha Pengasuh Pondok Pesantren Tilaman
     

Ketua

H. Turmudi Tokoh Masyarakat Singosaren, Wukirsari
H. Abdul Wahab Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
Ir. Nurdi Antoro Tokoh Masyarakat Keputren, Pleret
     

Sekretaris

H. Subardi Tokoh Masyarakat Kembang, Imogiri
Hj. Barmiyati Tokoh Masyarakat Kembang, Imogiri
     

Bendahara

Hj. Salimah Tokoh Masyarakat Singosaren, Wukirsari
Muhdi Wiyatno Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
     
Sie Pendidikan K. Asmuni Tokoh Masyarakat Giriloyo, Wukirsari
Ustad Muthohar Abdul Qohar M. Tokoh Masyarakat Plencing, Nogosari
Hj. Bakinah Imam Bashori Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
     
Sie Kesehatan Wiji Astuti Tokoh Masyarakat Kembang, Imogiri
Linda Patmasari Tokoh Masyarakat Kembang, Imogiri
Suprihatin Tokoh Masyarakat Singosaren, Wukirsari
     
Sie Usaha Supriyono Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
Widodo Tokoh Masyarakat Pleret,Pleret
Sugiyono Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
     
Sie Perlengkapan Mujiyanto Tokoh Masyarakat Grojogan, Wirokerten
Giyanto Tokoh Masyarakat Kembang, Imogiri
     
Sie Publikasi R. Danu Wresti Tokoh Masyarakat Sindet, Trimulyo
Nurul Fatkhur R. Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
Agung Prasetyo Tokoh Masyarakat Kota Yogyakarta
     
Sie Rumah Tangga Hj. Pargiyati Umi Muslimah Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
Maryati Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
Sokidah Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
Kawitem Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
Amronah Tokoh Masyarakat Grojogan, Wirokerten
     
Sie Pembantu Umum
 
Desi Utami Tokoh Masyarakat Kembang, Imogiri
Mudrikatul Munawaroh Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
Rohmadi Tokoh Masyarakat Singosaren, Wukirsari
Anwar Muh Rohman Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
M. Yusuf Amirudin Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
M. Ruswan Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari
Budi Astini Tokoh Masyarakat Manggung, Wukirsari